Rhifyn 4

Ymhlith y pigion mae Arwel Ellis Owen yn cyflwyno teyrnged i Euryn Ogwen Williams; Aled Davies yn crynhoi atgofion nifer sy’n cofio’r efengylydd Luis Palau yn ymweld รข Chymru; pigion o gyfarfodydd Dydd Gweddi’r Byd; hanes taith i’r blaned Mawrth a hanes Dr John Polkinghorne, a wnaeth gyfraniad nodedig ym maes crefydd a gwyddoniaeth.

Cliciwch i Ddarllen