Rhifyn 6

Yn rhifyn wythnos yma cawn erthygl yn trafod dyfodol ‘adeiladau’ capeli nad ydynt yn addoldai bellach, hanes croesawu Robert Parry a diolch am gyfraniad D Ben Rees yn Henaduriaeth y Gogledd Ddwyrain, Jim Clarke yn cofio ymweliad i Bafaria ar drywydd bywyd Bonhoeffer a hanes Tom Evans yn ymddeol fel caplan gyda’r Heddlu.

Cliciwch i Ddarllen