Rhifyn 7

Ymhlith y pigion mae ymateb gan Angharad Tomos i fesur newydd yr Heddlu ar ‘Annifyrwch Difrifol’. Ceir erthygl hefyd ar ‘Sicrhau cyfiawnder i bobl fel Rose’ – sef paratoad at wythnos Cymorth Cristnogol ymhen y mis, a sylw i englynion John Owen… a llawer mwy!

Cliciwch i Ddarllen