Rhifyn 9

Wythnos yma cawn hanes sefydlu ADLAIS, sef ymdrech i ddatblygu caneuon newydd Cristnogol yn y Gymraeg, teyrnged i Hans Kung, a fu farw yn ddiweddar, manylion am Sul Newid Hinsawdd a hanes penodi y Parch Ddr Jooseop Keum fel Ysgrifennydd Cyffredinol newydd CWM.

Cliciwch i Ddarllen