Rhifyn 10

Mae’n baratoad perffaith ar gyfer cychwyn wythnos Cymorth Cristnogol, a rhoir sylw i thema’r wythnos sy’n ymwneud รข newid hinsawdd, gan gynnwys deunydd defosiynol ar ein cyfer. Cawn gyfle i gofio Hans Kung, teyrnged i’r diweddar Parchg John Roberts, a gair o gydymdeimlad wrth gofio am farw y Parch Cynwil Williams. Yn ei Sylw o’r Seidin mae Jim Clarke yn trafod beth yw credu – felly digon o ddeunydd difyr yn y rhifyn cyfredol.

Cliciwch i Ddarllen