Rhifyn 12

Yr wythnos yma cawn y diweddaraf mewn ymateb i’r argyfwng yn Gaza ac efo’r pandemig yn India. Mae erthygl hefyd am rôl ffydd o fewn bywyd y Senedd, gan gynnwys gweddi ar gyfer tymor newydd y Senedd. Ceir manylion hefyd am drefniadau cyfarfodydd blynyddol y Bedyddwyr.

Cliciwch i Ddarllen