Rhifyn 16

Yr wythnos yma, ynghanol bwrlwm yr Ewros, ceir erthygl gan Aled Davies yn trafod y cysylltiad rhwng ffwtbol a ffydd. Ceir coffàd i’r diwedar Barchg. Cynwil Williams gan D Ben Rees ac adolygiad o gyfrol Groeg, Rhufain a Llanrwst gan John Tudno Williams. Mae Denzil John yn trafod Croes dros gyfiawnder, a ceir ail ran yr erthygl ‘Ond beth yw hanes y plant erbyn hyn?’. A llawer mwy…

Cliciwch i Ddarllen