Rhifyn 18

Yn rhifyn yr wythnos yma ceir adroddiad ar ŵyl Coda a chynhadledd y G7 yng Nghernyw, ynghyd ag adroddiad o gyfarfod lansio Cristion. Mae Gwilym Tudur yn cofio am Taid Bangor ar achlysur canmlwyddiant geni R Tudur Jones, tra bod yr astudiaethau Beiblaidd yn cychwyn ar gyfres o’i eiddo, allan o’r gyfrol Yr Ysbryd Glân. Cliciwch isod i ddarllen.

Cliciwch i Ddarllen