Rhifyn 19

Yn rhifyn wythnos yma o Cenn@d cawn hanes sefydlu Llywydd newydd i Gyngor Eglwysi Rhyddion Cymru, hanes cyfarfod arbennig yn Rhoslan i gofio Dr R Tudur Jones ar ddiwrnod canmlwyddiant ei eni a hanes ymweliad Noel Davies â Genefa. Mae Judith Morris yn tynnu ein sylw at Sul Newid Hinsawdd a Jim Clarke yn son am adnewyddu’r eglwys. Cliciwch isod i ddarllen am hyn, a llawer mwy:

Cliciwch i Ddarllen