Rhifyn 20

Yn rhifyn 14 Gorffennaf o Cenn@d ceir erthygl gan Aled Davies yn agor trafodaeth ar beth fydd natur yr eglwys ddigidol mewn cyfnod ôl-bandemig. Cawn hanes gyfarfodydd blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru a Chynhadledd flynyddol Cristnogaeth21 efo John Bell, heb anghofio’r colofnwyr rheolaidd yn ogystal.

Cliciwch i Ddarllen