Rhifyn 22

Ymhlith pigion Cenn@d wythnos yma cawn deyrnged i’r Arglwydd Elystan-Morgan, ac Eirlys Gruffydd-Evans sy’n ein harwain ar daith i lan afon Alun. Yn sgil gohirio nifer o wyliau dros yr haf mae Aled Davies yn trafod tybed beth fydd ein dulliau o dystio a chenhadu wrth edrych tua’r dyfodol. Cawn hefyd beirniadaeth cystadleuaeth yr englyn gan Eirug Salisbury.

Cliciwch i Ddarllen