Rhifyn 23

Yn rhifyn wythnos yma o Cennad cawn ymateb Cristnogol gan Rhys Llwyd i’r ffrae ddiweddar oddi fewn i fudiad Yes Cymru. Ymhlith y pigion eraill cawn hanes S4C yn lansio Emyn i Gymru, teyrnged i Idris Charles, beirniadaeth cystadleuaeth yr emyn yn eisteddfod rithiol Cenn@d a gwybodaeth am adnoddau newydd Open Doors.

Cliciwch i Ddarllen