Rhifyn 24

Yn rhifyn Awst 11 o Cenn@d cawn wybodaeth am Sul Newid Hinsawdd, sydd i’w gynnal eleni ar Medi 5, a hynny ym mlwyddyn Cynhadledd Cop26 a gynhelir yn Glasgow fis Tachwedd. Yn dilyn eisteddfod rithiol Cenn@d cawn feirniadaeth y Salm Fodern gan Aled Lewis Evans yr wythnos hon, a chyfle i ddarllen y 2 Salm gyntaf. Cawn hanes gyfarfodydd sefydlu y Parchg. Owain Davies ym Mro Nant Conwy, a chofhad i’r diweddar Barchg Albert Williams.

Cliciwch i Ddarllen