Rhifyn 26

Yn rhifyn Awst 25 o Cenn@d mae Geraint Morse yn ein cyflwyno i waith Cease, elusen sy’n gweithio i geisio atal a rhybuddio rhag peryglon pornograffiaeth. Ceir erthygl am Gristnigaeth a Gwyddoniaeth gan Gwilym Wyn Roberts, tra bod Anna Jane Evans yn ein harwain i lan afon yng Nghaernarfon yn y golofn Lle i Enaid gael Llonydd. Ceir emyn newydd ar gyfer Sul Newid Hinsawdd gan Eirian Dafydd, tra bod Peter Davies yn rhoi sylw i Holman Hunt. A llawer mwy wrth gwrs!

Cliciwch i Ddarllen