Rhifyn 27

Yn rhifyn Medi 1af cawn hanes lansio apêl Cymorth Cristnogol yn dilyn daeargryn Haiti, a cawn hefyd fanylion oedfa a gweddïau Sul yr Hinsawdd a gynhelir ar Medi 5ed. Mae Aled Lewis Evans yn ein tywys i Fenis ar gyfer Lle i Enaid gael Llonydd, a cawn hanes lansio cwrs cenhadol newydd y Bedyddwyr, sef ‘Darganfod 2021’. Cawn hefyd hanes diweddar Capel Maesyffynnon yng Ngheredigion – a llawer mwy

Cliciwch i Ddarllen