Rhifyn 28

Yn rhifyn 8 Medi mae Marcus Robinson yn ein cyflwyno i gyfarfodydd blynyddol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, tra bod Aled Lewis Evans yn ein cymryd ar daith i Fenis yn Lle i Enaid gael Llonydd. Rhoir sylw i derfysgaeth a chyflwr bregus Affganistan a hynny ar drothwy 20 mlynedd digwyddiad erchyll 9/11, tra bod Denzil John yn son am Islamoffobia. Ceir erthygl gan Gruffydd Aled Williams hefyd i gofio a dathlu Pedwarcanmlwyddiant Salmau Cân Edmwnd Prys (1621), a mwy…

Cliciwch i Ddarllen