Rhifyn 31

Yn rhifyn Medi 29 o Cenn@d cawn hanes gwasanaeth arbennig a gynhaliwyd yn Abergele i goffau Elfed ap Nefydd Roberts, pan y lansiwyd 3 cyfrol newydd o’i waith. Cawn ddarllen myfyrdod a gweddi ganddo allan o’r cyfrolau newydd hefyd. Yn ‘Lle i Enaid gael Llonydd’ mae Meleri Llwyd O‚ÄôLeary yn ein harwain i Ynys Enlli, tra bod Elin Bryn Williams yn ein harwain draw i Iwerddon wrth son am ei gwaith newydd yno ymhlith Cristnogion ifanc. Cawn hefyd hanes Penodiad newydd gan Undeb Bedyddwyr Cymru wrth i Carwyn Graves gychwyn ar ei waith fel Swyddog Cenhadaeth a Chyfathrebu Digidol. A llawer iawn mwy wrth gwrs.

Cliciwch i Ddarllen