Rhifyn 34

Yng nghyfnod ein gwyliau Diolchgarwch cawn fyfyrdod amserol gan Sian Elin Thomas yn rhifyn Hydref 20fed o Cenn@d, ynghyd â gweddi Ddiolchgarwch o gasgliad gweddïau Elfed ap Nefydd Roberts. Ceir hanes cyflwyno dwy fedal Gee yn Nyffryn Teifi  a hanes ordeinio blaenoriaid ynn Ngheredigion a Gogledd Penfro. O swyddfa Eglwys Bresbyteraidd Cymru cawn hanes lansio polisi amgylcheddol blaengar, a gymerodd lle yn y Gymanfa Gyffredinol yn ddiweddar. Cawn hefyd hanes ailagor y drysau yng Nghanolfan Plant ac Ieuenctid Coleg y Bala, yn dilyn cyfnod clo o 18 mis.

Cliciwch i Ddarllen